Müze Hakkında

Öğr. Gör. Dr. Dilek Karaaziz Şener
Müze Müdürü

Hacettepe Sanat Müzesi’nin kuruluş amacı, şehrin “görsel-kültürel” yapısına etkin bir “üniversite müze modeli” oluşturmaktır. Sanat müzesi yapılması fikri on beş yıl önce üniversite senatosu tarafından karara bağlanırken, seçilen mekânın fiziki şartları bir müze alanına dönüştürülmüş ve disiplinlerarası çeşitlilik öngörülerek “süreli sergi programları”nın oluşturulmasına öncelik verilmiştir.

Hacettepe Sanat Müzesi, Ankara’nın “görsel-kültürel” yapısına, farklı bakış açısı kazandırmayı hedefler. Türkiye sanat ortamına kalıcı izler bırakabilmek ve sadece üniversite öğrencilerine değil, Ankara, hatta çevre il ve ilçelerdeki yeni kuşağın, sanat bilgisine ve birikimine unutulmayacak girişimlerde bulunma amacını kendine görev edinmiştir. Modern Sanat müzelerinin amacı, kültürel ve tarihsel değeri olan sanat yapıtlarını ortaya çıkarmak, sergilemek, sanat konusunda toplumu eğiterek bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Müze yönetimi, üniversitenin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılarak Çağdaş sanat örneklerini sergilemeyi, tanıtmayı,  güncel sanat ve Çağdaş Fotoğraf Sanatı sergi ve etkinlikleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda toplumun kültürel ve sanatsal geçmişini yansıtan yapıtları müze koleksiyonuna katmayı, ülkemizdeki sanatçıların sergilerini düzenleyerek tanıtmayı, ulusal ve uluslararası benzer amaçlı kurumlarla işbirliği yapmayı, diğer müzelerden, kurumlardan ve özel koleksiyonlardan yapıtlar ödünç alarak sergilemeyi, toplumda estetik, kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmayı, yeni kuşakların sanat eğilimlerini bilimsel yöntemlerle görsel olarak beslemeyi ve sanat yeteneklerini teşvik etmeyi hedeflemiştir.