Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi’ne hoş geldiniz!

Hacettepe Sanat Müzesi geleceğin sanatseverlerine nitelikli bir görsel bellek hazırlamayı amaç edinmiştir ve süreli/sürekli koleksiyon sergileriyle 2005 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’deki sanat belleğinin özellikle son 60 yılına, envanterine kayıtlı eserlerle tanıklık etmektedir. Misyonu, Çağdaş Sanat belleğini bugünden geleceğe taşımaktır.

Hacettepe Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle bir Sanat Müzesi yaratma misyonu ise, Türkiye’nin sanatçı hocalarını ve sanatçılarını kapsayan bir katılım ve birlikte inşa bilinciyle var edilen sorumluluğu içerir. Bu nedenle gelişen ve zenginleşen koleksiyonu ile birlikte müzeyi, üniversite yerleşkesinde, yaşayan, canlı bir mekâna dönüştürmek adına kurumsal kimliğiyle bir bütün halinde çalışmaktadır. Günümüz çağdaş sanat müzeleri, yapıtları görsel ve entelektüel sorgulamanın motoru olarak harekete geçirme, çeşitli disiplinlerden sesler çıkarma ve sosyal,

politik, kültürel yaşamın çeşitli alanlarından konuları takip etme çabalarına hizmet ederler. Müzeler, sanat tarihi, koruma ve koruma biliminin gelişiminde ve bir kurum olarak sanat müzesinin evriminde öncü bir rol oynamıştır. Müze, koleksiyonu aracılığıyla araştırma, öğretim ve mesleki eğitimi geliştirmeyi ve teşvik etmeyi hedefler. Sanata ve koleksiyonuna toplumun yakından bakmasını amaç edinen Hacettepe Sanat Müzesi, üniversite yerleşkesi ve paydaşlarıyla işbirliği içinde, sanatçı ve sanatseverlere sergileri ve etkinlikleri ile ulaşmayı hedeflemektedir.

Hacettepe Sanat Müzesi, çağdaş yaklaşımı ile klasikten enstalasyona varan tavrıyla farklı disiplinlerle koleksiyonunu her geçen gün daha da zenginleştirmektedir. Koleksiyonumuz, sergilerimiz ve etkinliklerimizle Modern ve çağdaş sanatı paylaşmaya kararlıyız, sanatı, sanatçıları ve fikirleri keşfetmede bize katılacağınızı umuyoruz.